Pedagogische doelstellingen

VRTS © is een educatief instrument dat door politie-instructeurs wordt gebruikt om hun leerlingen en stagiairs op te leiden. De leerdoelen tijdens de opleiding in de simulator worden bepaald door de instructeur. Als leidraad gebruiken politie-instructeurs echter meestal VRTS© om hun leerlingen te leren:

01

Conflictsituaties herkennen

02

Het gebruik van fysieke dwangmiddelen proberen uit te stellen

03

Gevaren anticiperen om niet verrast te worden

04

conflictsituaties en risico’s te analyseren en beoordelen

05

Communiceren met andere actoren, ter plaatse (collega’s, andere wetshandhavers, burgers) en elders (dispatching, ondersteunende functies).

06

handelen door een progressief niveau van dwang in te zetten en het evenredigheidsbeginsel te respecteren

07

De specifieke interventiemodaliteiten voor de geanalyseerde situatie benutten

08

Zorgen voor de veiligheid van uzelf, uw collega’s en anderen.

VRTS © wordt door politie-instructeurs gebruikt als theoretische kennispraktijk.

Zonder VRTS© is deze praktijk moeilijk uitvoerbaar. Het is nodig om verplaatsingen te organiseren en te maken, een plaats voor te bereiden, trainingsmunitie te verbruiken, collega’s te mobiliseren die de actoren zullen zijn, enz.

Met VRTS © is dit zo eenvoudig als verschillende politiecursisten in de VRTS-simulator brengen, waar ze ter plaatse naar de omgeving gaan. In vijftien seconden worden de leerlingen ondergedompeld in een praktische situatie waarin ze elk van deze leerdoelen moeten toepassen.

VRTS © heeft een aanpasbare moeilijkheidsgraad.

Elke politieagent kan dus naargelang zijn eigen ervaring worden getraind in VRTS© op een zeker complexiteitniveau op basis van zijn eigen ervaringsniveau.
Dit is belangrijk omdat het pedagogisch gezien contraproductief is een beginner bloot te stellen aan te complexe situaties. Enerzijds zou het hem niets leren en anderzijds zou het hem kunnen ontmoedigen.

Zo zou het ook zinloos zijn om een politieagent met veel veldervaring bloot te stellen aan te eenvoudige situaties. Het zou hem niets nieuws leren en deze ervaren persoon misschien zelfs te veel vertrouwen geven in zijn eigen vaardigheden.